Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

KONKURS PLASTYCZNY - „ JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ DZIECI”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ Jan Paweł II – Papież dzieci”ORGANIZATOR:

- Publiczne Przedszkole w Jurkowie


UCZESTNICY:

- dzieci w wieku przedszkolnym – grupa III „Pszczółki”


CELE:
- kultywowanie pamięci o Janie Pawle II;
- złożenie hołdu Janowi Pawłowi II, z okazji zbliżającej się kanonizacji;
- pobudzanie aktywności twórczej dzieci;
- aktywne spędzanie czasu z rodzicami.


TECHNIKA WYKONANIA PRAC:

- prace plastyczne – dowolna technika łącznie z pracami przestrzennymi;
format – A4, A3.

Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę przede wszystkim zgodność pracy
z tematem konkursu, oryginalność spojrzenia autora na tematykę.


TERMINY:
ogłoszenie konkursu: 7.10. 2013
termin składania prac: 25. 10. 2013
rozstrzygnięcie konkursu : 28.10. 2013

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 28. 10. 2013 roku podczas zajęć religii. Wszystkie prace zgłoszone w konkursie będą wystawione w przedszkolu jako hołd wielkiemu Polakowi – bł. Janowi Pawłowi II.


WARUNKI UCZESTNICTWA:

W prawym dolnym rogu, na frontowej stronie umieścić metryczkę zawierającą
imię i nazwisko autora.

Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.


NAGRODY:

Jury powołane przez organizatorów dokona kwalifikacji prac oraz przyzna I,II, III, nagrodę, wyróżnienia oraz podziękowania.

Pliki do pobrania:
Komunikat 2013-10-10, 19:20 | autor: Teresa Kołodziej
Przedszkolowo.pl logo